Česky | English

Registrace

Tato databanka slouží knihovníkům a knihovnicím, kteří mohou využívat a plnit obsah databanky. Registrace se váže na knihovnu a služební emailovou adresu kterou může využívat více uživatelů, zaměsnanců knihovny, pokud sdílí jednu služební adresu. Ta slouží zároveň jako přihlašovací jméno k databázi.

Pole kliknou pouze ředitelé knihoven, kteří budou následně zkontaktování k uzavření souhrnného souhlasu se zveřejněním (není povinné, lze řešit i zvlášť ke každému programu).